Personvernerklæring

Norsk Test AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles av dette nettstedet.

Formål

Personopplysningene som innhentes brukes til å identifisere, kommunisere, administrere, tildele og gjennomføre elektroniske tester og opplæring, og registrere resultater. Vi bruker cookies.

Hvilke opplysninger blir registrert?

Listen nedenfor inneholder opplysninger vi kan be om (vi innhenter ikke opplysninger utover det du gir oss). Vi krever at du oppgir alle opplysninger som er merket som påkrevd for å få tilgang til løsningen. Kun opplysninger som er nødvendig for drift blir registrert (data-minimering, jf. GDPR 5.1.c). Deltakeren oppgir selv navn og e-postadresse ved registrering.

Navn

Vi registerer navn for å personalisere tjenesten og for å identifisere deg.

E-postadresse

Vi bruker e-postadresse til å sende deg informasjon om tjenesten du bruker.

Vi bruker en ekstern betalingsformidler og lagrer ikke kredittkortopplysninger.

Behandlingsgrunnlag

Deltakeren gir samtykke til registrering av navn og e-postadresse. Jf. GDPR 6.1.a. Samtykket kan trekkes tilbake ved å kontakte Norsk Test AS. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Sikring av personopplysninger

Kjernevirksomheten vår omhandler personopplysninger som blir registrert og behandlet. Norsk Test AS har et mål om trygg beghandling av personopplysninger gjennom å sikre konfidensialitet, integritet (jf. GDPR 5.1.f) og tilgjengelighet og oppfylle de til enhver tid gjeldende krav i lov, forskrift og interne retningslinjer. Det er et sentralt punkt i vernet av personopplysninger at kun opplysninger som er nødvendig for drift blir registrert (data-minimering, jf. GDPR 5.1.c).

Konfidensialitet

Uvedkommende skal ikke ha tilgang til personopplysninger. Kun ansatte i Norsk Test AS som har behov for adgang til data i forbindelse med jobbfunkjsoner vil ha tilgang, og kun tilgang til data som er tilstrekkelig for å utføre jobbfunksjonen. Vi benytter https for alle sider ifbm. båtførerregisteret.no.

Integritet

Personopplysninger som lagres skal være korrekt og konsistent, og alle endringer skal være sporbare. I alle systemene Norsk Test AS har og benytter seg av logges aktivitet automatisk.

Tilgjengelighet

Alle systemene til Norsk Test AS har en garantert oppetid på 99.95 %.

Kontaktinformasjon

Norsk Test AS er et norsk firma og vår behandling av personlig informasjon faller under norsk lovgiving. Dette gjelder spesielt personopplysningsloven som gir deg rett til innsyn i egne personopplysninger. Du kan kreve å få rettet eller slettet mangelfulle eller uriktige opplysninger.